För mer information

Vid frågor och funderingar maila eller ring oss på 0224-30 000

Lammproducent

Här hittar du all information du behöver som lamm producent 

Styckning & paketering

Grovstyckning

Innebär att lammet/fåret delas i 8 delar.  EJ vakuumpackat.

Finstyckning

Du kan välja mellan sadel, kotletter eller båda delarna. Stekar med eller utan ben. Färs ingår ej.

Du kan även välja Finstyckning med Färs den ser ut som ovan men hals, slagsida och lägg blir färs

Gourméstyckning

Du kan välja att få stekarna med ben och även bogen. Resten styckas benfritt.

Grillstyckning

Lårstekar, bogstekar och rygg – skivade; hals, slagsida samt lägg blir färs.

Prislista Lamm 

Gäller från och med 2023-11-24

Följesedel & märkning återtagsskinn

Skriv ut och fyll i formulären eller fyll uppgifterna på hemsidan hos den leverantör du vill att vi skickar skinnen till. Länk till respektive hemsida och följesedel finner ni nedan.

OBS notera samtliga SE-nummer som ska återtas

Tänk även på att om det är inköpta djur så har det ett avvikande SE nr.

Lamm och fårskinn som ska återtas måste märkas upp tydligt för att det ska bli rätt.

Ett bra och smidigt sätt är att använda buntband  som fästs enligt bilderna nedan.

Obs klipp inte av buntbanden för då blir de vassa och kan skada djuren.

Samtliga SE nr måste bifogas för vår sortering.

Vid återtag av skinn ska, djuret vara bra märkt, när de kommer till oss.

Exempel, på hur du märker ditt djur, enkelt och bra. Buntband gärna i färg, som fästs i öronmärket.

Att tänka på inför slakt av lamm

Innan ni kommer till oss är det bra att ni kollar igenom så att alla papper är klara, här finns en checklista för att ha koll på vad vi kommer att fråga om när djuren kommer in.

Se till att ha samtliga SE-Nummer och ID-nummer uppskrivna på fåren som ska hämtas/levereras.

Efter som dessa registreras i CDB som individer, tänk på att SE-nummer avviker på inköpta djur

För lamm yngre än 1 år så behövs bara samtliga SE-Nummer och inga ID-Nummer efter som  de registreras in som grupp i CDB.

Friska och rena djur är en förutsättning för att kunna ge en bra slutprodukt

Tänk på att det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de skickas till slakt. Extra viktigt för dig som skickar dina djur på beredning. Rena djur är nödvändigt för att minimera risken för att föroreningar hamnar på köttet, som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen och försämrar kvalitén på skinnet. Detta är extra viktigt för dig som skickar dina skinn till beredning.

Får och lamm som är långhåriga och toviga i pälsen eller skitiga i baken måste hygienklippas för en bra slutprodukt.

Får och lamm måste vara torra i pälsen för att kunna slaktas hygieniskt, så ta in djuren i tid om det finns risk för regn eller blötsnö dagarna innan slakt.

Vid flera kraftigt förorenade djur kommer vi kontakta dig som djurägare för att diskutera lämpliga åtgärder. Är djuren mycket kraftigt förorenade får du inte leverera nya djur förrän åtgärder vidtagits.

Vi följer branschens riktlinjer för kategorisering och avdrag för förorenade djur vilka du hittar nedan

LAMM
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 60:-
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 100:-
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 300:-

Smutsiga får och lamm skall före leverans klippas längs med strupen, magen, längs insidan av benen och bak under svansroten. OBS!!! Detta gäller även lamm och får med lång päls oavsett smutsgrad!
Detta för att möjliggöra en ren uppslaktning och för att bespara dig som djurägare en onödig kostnad.
Är inte era lamm/får klippta enligt föreskrift tas en hygienavgift ut på 60:- / lamm/får. 

 • Djurägarförsäkran (FCI)

  Vid inleverans skall alltid transport sedel upprättas denna skall åtfölja slaktdjuren med ifylld djurägarförsäkran som tillhandahålls av slakteriet / transportören i samband med  leverans av djur,

  I och med det intygas att djuren:

  • är födda och uppvuxna i Sverige enligt gällande djurskyddslagstiftning

  • är rena samt märkta enligt Jordbruksverkets föreskrifter ( Se märkning slaktdjur)

  • enligt min bedömning är friska och utan tecken på sjukdom

  • inte kommer från en besättning spärrad på grund av smitta

  • inte kommer från en besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött och mjölk

  • inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling

  • är uppföda på foder som hanteras enligt gällande bestämmelser

  • är levererade enligt gällande bestämmelser för dräktiga djur 14 dygn får/getter till ev förlossning eller att det gått minst 1vecka efter förlossning.

  • Djurägarförsäkran ska skrivas under av djurägaren eller av djurägaren utsedd person vid leverans.

 • GDPR

  Säljaren godkänner genom sin underskrift av transportsedeln att Bra Hjort i Sörby AB samt relevanta sammarbetspartner får åtkomst till dennes djurinnehav i CDB.

  Undertecknad leverantör/transportör ger härmed Bra Hjort i Sörby AB samt relevanta samarbetspartner rätt att ta del av handlingar som upprättas av Livsmedelsverket i samband med djurskyddskontroller vid Sörby slakteri slakterianläggning gällande brister eller misstanke om brister i djurskyddet där undertecknad är en berörd part. Ev viktig information om hälsoläget i besättningen och besättningens närområde noteras som anteckning på transportsedeln. 

  Vi kan dela eller lämna ut dina personuppgifter till nedanstående kategorier av tredje part:

  Webbhotell och ekonomi/juridik företag som hjälper till med vår affärsverksamhet

   Bra Hjort i Sörby AB har skyldighet att dela relevant information till offentliga myndigheter och polis efter skriftlig begäran.

Nötproducent

Här hittar du all information du behöver som Nötproducent.

Styckning & paketering

Grovstyckning:
Nöt styckas i odelade detaljer.
Malning utav färs ingår ej.

1/4, 1/6 eller 1/8-delsstyckning:
Nöt detaljstyckas m. benfria stekar. Färsen mals på 1 kg’s eller 5 kg’s förpackningar.

Konsumentstyckning:
Nöt detaljer delas i mindre stekar, i normalfallet 1-1,5kg stekar.

Malning färs:
Färs packas på 1 kg’s eller  5 kg’s påsar efter överenskommelse. 1kgs är den minsta mängd färs vi kan paketera.

Paketering:
Vi erbjuder några olika nivåer på paketering

 • I SRS-back med insatspåse (märklapper med detalj läggs direkt på köttet)

 • Hela detaljer vakuumförpackas (samtliga detaljer märkta)

 • Vakuumförpackat i konsument förpackningar, gäller konsumentstyckat.

Prislista Nöt 

Gäller från och med 2023-11-24

Följesedel skinn nöt

Skriv ut och fyll i formulären eller fyll uppgifterna på hemsidan hos den leverantör du vill att vi skickar skinnen till.
Länk till respektive hemsida och följesedel finner ni nedan.

Att tänka på inför slakt slakt av nöt

Innan ni kommer till oss är det bra att ni kollar igenom så att alla papper är klara, här finns en checklista för att ha koll på vad vi kommer att fråga om när djuren kommer in.

Nöt 

Se till att ha samtliga SE-Nummer och ID-nummer uppskrivna på djuren som ska hämtas/levereras. (Nöt) efter som dessa registreras i CDB som individer, tänk på att SE-nummer avviker på inköpta djur

Friska och rena djur är en förutsättning för att kunna ge en bra slutprodukt

Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena när de skickas till slakt. Rena djur är nödvändigt för att minimera risken för att föroreningar hamnar på köttet, som då inte kan användas som livsmedel. Gödselförorenade djur försvårar uppslaktningen och försämrar kvalitén på skinnet. Detta är extra viktigt för dig som skickar dina skinn till beredning.

Vid flera kraftigt förorenade djur kommer vi kontakta dig som djurägare för att diskutera lämpliga åtgärder. Är djuren mycket kraftigt förorenade får du inte leverera nya djur förrän åtgärder vidtagits.

Vi följer branschens riktlinjer för kategorisering och avdrag för förorenade djur vilka du hittar nedan

Godselfororenade_djur_lantbrukare_2020.pdf (kottforetagen.se)

För dig som leverantör innebär ett smutsigt djur ett extra avdrag/kostnad på avräkningen.

Avdrag/kostnad för gödselförorening per djur:
Kategori 1 Måttligt förorenade djur 600:-
Kategori 2 Kraftigt förorenade djur 1 000:-
Kategori 3 Mycket kraftigt förorenade djur 2 000:-

 • Djurägarförsäkran (FCI)

  Vid inleverans skall alltid transport sedel upprättas denna skall åtfölja slaktdjuren med ifylld djurägarförsäkran som tillhandahålls av slakteriet / transportören i samband med  leverans av djur,

  I och med det intygas att djuren:

  • är födda och uppvuxna i Sverige enligt gällande djurskyddslagstiftning

  • inte är av rasen belgisk blå, vare sig renras eller korsning

  • är rena samt märkta enligt Jordbruksverkets föreskrifter ( Se märkning slaktdjur)

  • enligt min bedömning är friska och utan tecken på sjukdom

  • inte kommer från en besättning spärrad på grund av smitta

  • inte kommer från en besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött och mjölk

  • inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling

  • är uppföda på foder som hanteras enligt gällande bestämmelser

  • är levererade enligt gällande bestämmelser för dräktiga djur 28 dygn till ev förlossning eller att det gått minst 3 veckor efter förlossning.

  • Djurägarförsäkran ska skrivas under av djurägaren eller av djurägaren utsedd person vid leverans.

 • GDPR

  Säljaren godkänner genom sin underskrift av transportsedeln att Bra Hjort i Sörby AB samt relevanta sammarbetspartner får åtkomst till dennes djurinnehav i CDB.

  Undertecknad leverantör/transportör ger härmed Bra Hjort i Sörby AB samt relevanta samarbetspartner rätt att ta del av handlingar som upprättas av Livsmedelsverket i samband med djurskyddskontroller vid Sörby slakteri slakterianläggning gällande brister eller misstanke om brister i djurskyddet där undertecknad är en berörd part. Ev viktig information om hälsoläget i besättningen och besättningens närområde noteras som anteckning på transportsedeln. 

  Vi kan dela eller lämna ut dina personuppgifter till nedanstående kategorier av tredje part:

  Webbhotell och ekonomi/juridik företag som hjälper till med vår affärsverksamhet

   Bra Hjort i Sörby AB har skyldighet att dela relevant information till offentliga myndigheter och polis efter skriftlig begäran.